Skoči na vsebino

O društvu

Felinološko društvo Maribor je neprofitno društvo, kjer se  iz ljubezni do mačk zbiramo ljubitelji in občudovalci pasemskih in “navadnih” mačk, vzreditelji in razstavljalci. Smo društvo z dolgoletno tradicijo, naši začetki segajo daleč nazaj, v leto 1985-1987.

Preberi več o zgodovini felinologije na naših tleh in kaj beseda “felinologija” oz. “felinološko” sploh pomeni.

Društvo deluje na sledečih področjih:

 • spodbujanju odgovornega lastništva mačk,
 • svetovanje lastnikom in skrbnikom mačk,
 • skrb za zdravstveno varstvo in zaščito mačk,
 • pomoč pri vzreji rodovniških mačk,
 • skrb za izobraževanja na področju dobrobiti mačk,
 • sodelovanje z zavetišči za zapuščene živali.

Felinološko društvo je ustanovni član Zveze felinoloških društev Slovenije, ki deluje pod okriljem mednarodne zveze Fédération Internationale Féline (FIFé).

Člani z ZFDS članarino sprejemajo vzrejna in razstavna pravila FIFé ter lahko koristijo storitve, ki jih le-ta omogoča. Mednje spadajo:

 • registracija vzrejališča,
 • izdaja rodovnikov,
 • udeležba na mednarodnih razstavah,
 • pridobivanje razstavnih certifikatov za nazive,
 • sodelovanje v tekmovanju za naziv Nacionalni zmagovalec ter v ZFDS prvenstvu

Organizacija društva

Predsedstvo društva sestavljajo predsednik, podpredsednik sekretar, blagajnik ter vodja vzrejne svetovalnice. Predsedstvo društva je operativno izvršilni organ, ki izvršuje sklepe Zbora članov, spremlja in usmerja delo komisij, pripravlja predlog programa dela društva, predlaga popravke in spremembe splošnih aktov, imenuje člane komisij ter jim določa naloge, pristojnosti in odgovornosti. Predsednik društva aktivno deluje v organih Zveze Felinoloških društev Slovenije. Sekretar skrbi za vso administrativno delo, korespondenco in arhiv društva. Blagajnik skrbi za nemoteno in tekoče finančno poslovanje društva.
Predsednik društva je Boris Herman

Vzrejna komisija (vzrejni referenti) je strokovni organ, ki deluje po Statutu Zveze felinoloških društev Slovenije, Pravilniku za vzrejo mačk Zveze felinoloških društev Slovenije, FIFe Breeding & Registration Rules ter upošteva še republiško zakonodajo o zaščiti in varovanju živali. Spremlja vzrejno in razstavno delovanje svojih članov, nadzoruje, vodi, evidentira in skrbi za vzrejo pasmskih mačk po pravilih, po potrebi opravlja vzrejne preglede mačk, mladičev, popise legel, svetuje, ugotavlja in ocenjuje vzrejne kombinacije. Pomaga članom v vzrejnih vprašanjih in odgovarja za vzrejno delo članov društva. Vodja vzrejne komisije aktivno sodeluje v Vzrejni komisiji Zveze felinoloških društev Slovenije, predlaga vzrejne usmeritve in soodloča pri smernicah delovanja vzreje v Zvezi felinološih društev Slovenije in posredno FIFé.
Predsednica vzrejne komisije je Tanja Krčovnik

Nadzorni organ
Spremlja delo društva in njegovih organov, nadzira izvrševanje določil Pravil in ostalih aktov društva ter nadzira finančno-materialno poslovanje društva. O svojem delu poroča Zboru članov. Nadzorni organ sodeluje pri sejah organov društva, ima dostop do vseh podatkov. Deluje po potrebi, vsekakor pa pred Zborom članov, da sestavi svoje poročilo, ki je del gradiva zbora članov.

Disciplinski organ
Obravnava domnevne kršitve članov aktov društva, Zveze felinoloških društev Slovenije ali FIFé, neizvrševanje sklepov organov društva, dejanj, ki škodujejo ugledu društva, ipd. Pri svojem delu uporablja Pravilnik disciplinskega organa Felinološkega društva Maribor.