Skoči na vsebino

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov

Kratek povzetek pravilnika za širšo javnost

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 1. Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s tem Pravilnikom, je Felinološko društvo Maribor, Kamniška graba 11, 2351 Kamnica
 2. Društvo zagotavlja varno in odgovorno rabo osebnih podatkov članov in uporabnikov storitev.
 3. Uporablja se ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred nezakonitim dostopom ali uničenjem.
 4. V primerih, ki jih ne ureja ta pravilnik, se uporabljajo zakoni in Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR).
 5. Osebni podatki vključujejo vse informacije o posamezniku, ki ga lahko identificirajo, neposredno ali posredno.

II. SPREJEM IN POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV

 1. Društvo obdeluje podatke članov za doseganje ciljev, kot jih določa temeljni akt društva.
 2. Obdelava podatkov članov poteka na podlagi zakona in privolitve posameznika ob včlanitvi.
 3. Člani Društva naročajo storitve Zveze neposredno, Društvo pa po potrebi posreduje dodatna gradiva v podporo članovim vlogam.

III. PRAVICE POSAMEZNIKOV V ZVEZI Z OBDELOVANJEM OSEBNIH PODATKOV

 1. Posamezniki imajo pravico do seznanitve, popravka, izbrisa, omejitve obdelave in ugovora glede obdelave svojih osebnih podatkov.

IV. ZAPISNIKI ORGANOV DRUŠTVA IN ZVEZE

 1. Zapisniki organov Društva in Zveze se članom posredujejo v anonimizirani obliki brez osebnih podatkov obravnavanih oseb.
 2. Zapisniki disciplinskih obravnav se ne posredujejo članom Društva.
 3. Javna objava zapisnikov na spletu ni dovoljena.

V. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV DRUŠTVA S STRANI TRETJIH OSEB

 1. Vsaka tretja oseba, ki obdeluje podatke v imenu Društva, mora imeti sklenjeno pisno pogodbo z določenimi obveznostmi.
 2. Tretje osebe smejo obdelovati podatke le v okviru namena, določenega s strani Društva.

VI. UPORABA IN OPREME INFORMACIJSKO-TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

 1. Člani Društva obdelujejo osebne podatke le ob upoštevanju ukrepov za preprečevanje nepooblaščenega razkritja ali uničenja podatkov.
 2. Zbirke osebnih podatkov se shranjujejo na z geslom zaščitenih nosilcih z geslom.

VII. SPLETNA STRAN DRUŠTVA

 1. Uporabniki spletne strani ne potrebujejo prijave za uporabo.
 2. Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje funkcionalnosti, obiskovalci pa imajo možnost izbire ali zavrnitve piškotkov.

VIII. KONČNE DOLOČBE

 1. Društvo si pridržuje pravico do spremembe tega pravilnika, in o spremembah obvesti člane.

Pravilnik o piškotkih preberete tukaj https://www.fd-mb.si/pravilnik-o-piskotkih-eu

Izjavo o omejitvi odgovornosti za objavljene vsebine preberete tukaj https://www.fd-mb.si/omejitev-odgovornosti

Celoten Pravilnik o varovanju osebnih podatkov je na voljo članom na vpogled na sedežu društva in na rednih mesečnih srečanjih.