Skoči na vsebino

Omejitev odgovornosti

Podatki na spletnih straneh Felinološkega društva Maribor (v nadaljevanju: Društvo) so izključno informativne narave in nimajo nobenih pravnih posledic oziroma na njihovi podlagi ne morejo nastati nikakršne obveznosti ali pravice, niti jih ni mogoče uporabiti v postopku uveljavljanja ali dokazovanja morebitnih pravic ali zahtevkov. Društvo si prizadeva za točnost in ažurnost podatkov, objavljenih na njegovih spletnih straneh. Uporaba spletnih strani je na lastno odgovornost. Društvo ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe spletnih strani in/ali informacij ali bi bila povezana z njimi, niti za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Odgovornost za morebitne napake, opustitve in podobno je izrecno izključena.

Spletne strani lahko vsebujejo tudi povezave do drugih spletnih strani. Ob kliku na takšno povezavo do katere od spletnih strani tretjih oseb, se mora uporabnik zavedati, da imajo te spletne strani lastne pogoje uporabe ter politike glede varovanja osebnih podatkov. Pred uporabo teh strani mora uporabnik preveriti njihove pogoje in njihovo politiko varstva osebnih podatkov. Društvo ne sprejema nobene odgovornosti za spletne strani tretjih oseb.

Društvo si pridržuje pravico, da vsebino spletnih strani kadarkoli, na kakršenkoli način in brez razloga oziroma brez navedbe razloga spremeni brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršnekoli posledice tovrstnih sprememb Društvo ne prevzema nobene odgovornosti.

Vse avtorske pravice, blagovne znamke in imena so zaščitene. V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin, ki jih objavlja Društvo, se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila. Znamke, ki se pojavljajo na spletnih straneh, so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je lahko Društvo ali tretja oseba. Kakršnakoli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Vsi znaki, vključno z znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Citiranje vsebin Društva je dovoljeno le, da ob citatu jasno navedete vir in naredite povezavo na na spletno mesto Društva. Vsebin Društva in povezav na spletno mesto Društva ni dovoljeno objavljati na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Na zahtevo Društva je lastnik in/ali upravljavec spletnega mesta, na katerih je objavljena povezava, to dolžan takoj odstraniti.